^Do góry
 • 1
  "Nasza szkoła określając się jako część misji Kościoła pragnie zachowywać i przekazywać jego nauczanie poprzez formację duchową całej społeczności szkolnej, tworzenie środowiska promującego wartości katolickie oraz dzielenie się doświadczeniem wiary."
 • 2
  "Działania [szkoły] będą owocne, gdy świat wartości wyniesiony przez dziecko z domu rodzinnego będzie zbieżny ze światem wartości proponowanym przez szkołę. Szkoła może jedynie wspierać rodziców w wychowaniu dziecka."
 • 3
  "Bardzo ważnym zadaniem, jakie stawiamy sobie w naszej pracy wychowawczej jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka we wszystkich sferach jego aktywności przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych zdolności oraz możliwości każdego ucznia."
 • 4
  "W placówkach Fundacji troszczymy się o wychowanie patriotyczne, ucząc miłości do Ojczyzny. Chcemy, aby nasi uczniowie poznawali zarówno światowe jak i europejskie dziedzictwo historyczne oraz kulturowe."
 • 5
  "…rodzice są naturalnymi oraz niezastąpionymi wychowawcami swoich dzieci, dlatego szkoły kładą szczególny akcent na ścisłą współpracę z rodzicami wspierając ich w procesie wychowawczym."
baner

INFORMACJE O EWALUACJI

W naszej szkole w dniach 10 – 12 lutego 2014 r. odbyła się ewaluacja zewnętrzna problemowa prowadzona przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez trzy dni przyglądali się naszej placówce. Efektem ich pracy jest raport opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. W naszej szkole ewaluacją objęto obszary ujęte w wymaganiu 2, 3 i 5, czyli:

2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej

5: Respektowane są normy społeczne 

 

Ewaluatorzy rozmawiali z uczniami (w kilku grupach), rodzicami, partnerami szkoły, przedstawicielami organu prowadzącego, nauczycielami i dyrekcją. Obserwowali wybrane lekcje, przyglądali się funkcjonowaniu szkoły. Uczniowie, rodzice i nauczyciele, a także dyrektor szkoły wypełniali ankiety.

Celem ewaluacji jest także ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013 r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 • Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
 • Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
 • Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
 • Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
 • Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

Każde wybrane wymaganie spełniamy w stopniu wysokim;

za każde wymaganie otrzymaliśmy literę B.

Copyright © 2013. KSP FNRR Rights Reserved.